Computer laboratory

2021L

Kod przedmiotu2320S1-COMLA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceTeoretyczne podstawy informatyki, Programowanie 1
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej
Opis ćwiczeńZasada działania TeX -a i LaTeX-a: kompilatory, drukarki, grupy. Struktura dokumentu. Standardowe i niestandardowe klasy dokumentów. Nagłówek strony. Środowiska: quote, quotation, verse, flushright, center, flushleft, description, itemize, enumerate, list, trilist. Definiowanie nowych środowisk. Pudełka. Środowisko minipage. Tworzenie ramek i tabel. Środowisko tabbing i tabular. Pakiety array, tabularx, supertabular, longtable, dcolumn, hhline. Śodowisko matematyczne cz. I: wzory eksponowane (środowisko equation, eqnarray, gather, multline, split), wzory jednolinijkowe bez numeracji, wzory jedno- i wielolinijkowe z numeracją, macierze. Środowisko matematyczne cz. II: indeksy, operatory binarne, równoważności, relacji, negacji, strzałki, nawiasy, indeksy do operatorów, funkcje. Środowisko AMS – LaTeX. Tworzenie bibliografii. Pakiety cite, footbib. Spisy treści. Pakiet minitoc. Umieszczanie tabel i rysunków. Tworzenie skorowidzu. Środowisko picture. Pakiet pstrick.
Opis wykładówZasada działania TeX -a i LaTeX-a: kompilatory, drukarki, grupy. Struktura dokumentu. Standardowe i niestandardowe klasy dokumentów. Nagłówek strony. Środowiska: quote, quotation, verse, flushright, center, flushleft, description, itemize, enumerate, list, trilist. Definiowanie nowych środowisk. Pudełka. Środowisko minipage. Tworzenie ramek i tabel. Środowisko tabbing i tabular. Pakiety array, tabularx, supertabular, longtable, dcolumn, hhline. Śodowisko matematyczne cz. I: wzory eksponowane, wzory jednolinijkowe bez numeracji, wzory jedno- i wielolinijkowe z numeracją, macierze. Środowisko matematyczne cz. II: indeksy, operatory binarne, równoważności, relacji, negacji, strzałki, nawiasy, indeksy do operatorów, funkcje. Środowisko AMS – LaTeX. Tworzenie bibliografii. Pakiety cite, footbib. Spisy treści. Pakiet minitoc. Umieszczanie tabel i rysunków. Tworzenie skorowidzu. Środowisko picture. Pakiet pstrick.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami działania systemu LaTeX oraz zastosowanie go do zredagowania dokumentów typu praca licencjacka lub magisterska. LaTeX jest formatem języka TeX, stworzonego w celu profesjonalnego składania dokumentów. Zajęcia obejmują podstawowe elementy, występujące w większości typowych prac. Zagadnienia zaawansowane dobierane są indywidualnie do potrzeb konkretnej grupy studentów.
Literatura podstawowa1) A. Diller, LaTex wiersz po wierszu , Helion, 2001
Literatura uzupełniająca1) T. Oetiker, The Not So Short Introduction to LaTeX2, 1995r., tom
Uwagi