Data bases

2020L

Kod przedmiotu2320S1-DABA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Thomas Connolly, Carolyn Begg,, 1) Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych, t. 1, RM, 2004 , t. 1, RM, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi