Diploma Thesis

2021L

Kod przedmiotu2320S1-DIPLOMA
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, określa prowadzący, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi