Information technology

2019Z

Kod przedmiotu2320S1-IT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępnePosiadana wiedza z zakresu szkoły ponadgimanzjalnej.
Opis ćwiczeńUżytkowanie komputerów i podstawowe pojęcia związane z techniką informacyjną. Usługi w sieciach informatycznych. Wyszukiwanie informacji. Prawo autorskie. Zasady pracy w edytorze tekstu, organizacja tekstu i obiektów osadzonych w tekście. Zasady pracy z długim dokumentem. Zasady tworzenia tabel w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie funkcji w tworzeniu tabel przeliczeniowych. Tabele przestawne. Moduł Analiza danych. Prezentacja informacji. Zasady tworzenia prostej strony internetowej.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony tylko w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaNabycie umiejętności posługiwania się współczesną technologia informacyjną zgodnie ze standardami europejskimi. Przygotowanie do napisania pracy licencjackiej przy użyciu dostępnych programów komputerowych. Poznanie zastosowań techniki informacyjnej w przyszłej pracy zawodowej.
Literatura podstawowa1) M. Cieciura, Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT SP.z o.o., 2006
Literatura uzupełniająca1) Paul McFedries, wyd. Helion, Formuły i funkcje. Microsoft Excel 2010PL, 2011r., tom
UwagiGrupy ćwiczeniowe maksymalnie 20 osobowe.