Pedagogy (the 2-nd stage of education)

2019L

Kod przedmiotu2320S1-PEDAGO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi