Programming I

2019L

Kod przedmiotu2320S1-PROG1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Perry, D. Miller, Język C. Programowanie dla początkujących, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi