Seminar for bachelor's degree 2

2021L

Kod przedmiotu2320S1-SEMBA2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, 1) różni, podany przez prowadzącego, różne, różne , różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi