Specialized lecture 2

2021L

Kod przedmiotu2320S1-SPEL2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, 1) rózni, podana przez prowadzącego, różne, różne , różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi