Theory of probability and statistics

2021Z

Kod przedmiotu2320S1-THEPS
Punkty ECTS 7,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi