Voice emission

2021L

Kod przedmiotu2320S1-VOEM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. M. Przybysz-Piwko, Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, t. , Warszawa, 2006, s. 2) Gałęska-Tritt J. , Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego, t. , Poznań, 2009, s. 3) Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, t. , Kraków-Universitas, 2003, s. 64-68
Literatura uzupełniająca
Uwagi