Algebra 1

2022Z

Kod przedmiotu20S1-ALG1
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. A. Gallion, Contemporary abstract algebra, Cengage Learning, 8 edition,, -, 2012 2) J. J. Rotman, A first course in abstract algebra,, Pearson/Prentice Hall, 2006 3) J. N. Herstein, Abstract algebra, Wiley, 3 edition, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi