The basics of teaching methods

2022Z

Kod przedmiotu20S1-BTM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997 2) B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką, wyd PWN, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi