Data bases

2022L

Kod przedmiotu20S1-DABA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Thomas Connolly, Carolyn Begg,, 1) Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych, t. 1, RM, 2004 , t. 1, RM, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi