Elementary mathematics

2021Z

Kod przedmiotu20S1-ELEM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Kiełbasa, Matura z matematyki, poziom podstawowy i rozszerzony, część 1, 2, Operon, 2011 2) Aleksandra Gębura, Matematyka, kompendium maturalne, zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2014 3) A. Cewe, H. Nahorska, I. Pancer, Tablice matematyczne, Wydawnictwo Podkowa, 2001 4) R. Kowalczyk, K. Niedziałomski, C. Obczyński, Matematyka dla studentów i kandydatów na wyższe uczelnie. Repetytorium, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi