Ergonomics

2021Z

Kod przedmiotu20S1-ERGO
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Batogowska A., Podstawy ergonomii, WSP Olsztyn, 1998 2) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 4) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi