Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu20S1-ETI
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rothschild N., Savoir-vivre XXI wieku, Zysk i S-ka, 2006 2) Sawicka E., Savoir-Vivre. Podręcznik dobrych manier, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002 3) Johnson D., The Little Book of Etiquette, Running Press Miniature Editions, 1997 4) Smith J.R.R., The etiquette book. A complete guide to modern manners, Sterling, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi