Half-year practical training - mathematics - primary school

2022L

Kod przedmiotu20S1-HPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi