Intellectual property protection

2021Z

Kod przedmiotu20S1-INTELPRO
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Stec (red,), Prawo własności intelektualnej, Warsza, 2011 2) J.Akińcza, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: zarys orzecznictwa, Łomża, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi