Introduction to logic and set theory

2021Z

Kod przedmiotu20S1-INTLO
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Rasiowa, "Wstęp do matematyki współczesnej", PWN, 1968
Literatura uzupełniająca
Uwagi