Linear algebra 2

2021L

Kod przedmiotu20S1-LINAL2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gleichgewicht Bolesław, Algebra, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi