Mathematical analysis 1

2021Z

Kod przedmiotu20S1-MATAN1
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rudin W., Principles of Mathematical Analysis , McGraw-Hill International, 1976 2) Trench W. F., Introduction to Real Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003 3) Browder A., Mathematical Analysis, An Introduction, Springer-Verlag New York, 1996 4) Kosmala W. A. J., A Friendly Introduction to Analysis, Prentice Hall,Upper Saddle River, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi