Mathematical analysis 3

2022Z

Kod przedmiotu20S1-MATAN3
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fichtenholz G.M., "Rachunek różniczkowy i całkowy", t. II, wyd. WNT, 2017 2) Fichtenholz G.M., "Rachunek różniczkowy i całkowy", t. III, wyd. WNT, 2017 3) Rudin W., "Podstawy analizy matematycznej", wyd. PWN, 2012 4) Rudin W., "Analiza rzeczywista i zespolona", wyd. PWN, 2009 5) Sikorski R., "Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych", wyd. PWN, 1980 6) Leja F., "Rachunek różniczkowy i całkowy ...", wyd. PWN, 2008 7) Kołodziej W., "Analiza matematyczna", wyd. PWN, 2017 8) Musielak H, Musielak J., "Analiza matematyczna", t. I, wyd. WN UAM, 2002 9) Banaś J. Wędrychowicz S., "Zbiór zadań z analizy matematycznej", wyd. WNT, 2017 10) Krysicki W., Włodarski L., "Analiza matematyczna w zadaniach", t. II, wyd. PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi