MATLAB package

2023Z

Kod przedmiotu20S1-MATLAB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Brzózka, L. Dobroczyński, MATLAB: Środowisko obliczeń naukowo-technicznych, PWN, 2008 2) B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink, Helion, 2004 3) R. Pratap, MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, PWN, 2010 4) , http://www.mathworks.com/, ,
Literatura uzupełniająca
Uwagi