Numerical methods

2023Z

Kod przedmiotu20S1-NUME
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, METODY NUMERYCZNE 3) , WNT, 2005 2) A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi