Observation-assistant practical training: mathematics

2022Z

Kod przedmiotu20S1-OAPT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wł. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, wyd. WSiP, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi