Programming I

2021L

Kod przedmiotu20S1-PROG1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Perry, D. Miller, Język C. Programowanie dla początkujących, Helion, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi