Seminar for bachelor's degree 1

2023Z

Kod przedmiotu20S1-SEMBA1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) rózni, podana przez prowadzącego, różne, rózne
Literatura uzupełniająca
Uwagi