Specialized lecture 1

2023Z

Kod przedmiotu20S1-SPEL1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, podane przez prowadzącego, różne, rózne
Literatura uzupełniająca
Uwagi