Voice emission

2023L

Kod przedmiotu20S1-VOEM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Przybysz-Piwko, Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 2006 2) Gałęska-Tritt J., Śpiewam solo i w zespole. Psychofizjologia śpiewu dla każdego, t. , Poznań,, Poznań, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi