Half-year practical training - mathematics- post-primary school

Half-year practical training - mathematics- post-primary school

2019L

Kod przedmiotu2320S2O-HYPT
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi