Teaching methods of mathematics II

Teaching methods of mathematics II

2019L

Kod przedmiotu2320S2O-TMMII
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi