Teaching mathematics - second degree studies full time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language II. 1
0
Specialized workshop of mathematical English
0
II - Podstawowe
Complex analysis
0
Mathematical analysis II
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogy (the 3-rd and the 4-th stage of education)
0
Psychological-pedagogical practical training
0
Psychology (the 3-rd and the 4-th stage of education)
0
Topology II
0
V - Specjalizacyjne
Specialized lecture 1
0
VII - Inne
Ergonomics
0
Etiquette
0
Intellectual property protection
0
Safety and hygiene at work
0
SUMA
0,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language II. 2
0
Physical education
0
II - Podstawowe
Functional analysis
0
III - Kierunkowe
Algebra II
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Teaching methods of mathematics II
0
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 1
0
Specialized lecture 2
0
VI - Praktyka
Half-year practical training - mathematics- post-primary school
0
Professional practice
0
SUMA
0,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0,0