Teaching mathematics - second degree studies full time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language II. 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Specialized workshop of mathematical English
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Complex analysis
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mathematical analysis II
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
45
45
IV - Specjalnościowych
Pedagogy (the 3-rd and the 4-th stage of education)
2,5
Psychological-pedagogical practical training
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Psychology (the 3-rd and the 4-th stage of education)
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Topology II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Specialized lecture 1
2,5
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomics
0,25
ZAL
Wykład
2
Etiquette
0,5
ZAL
Wykład
4
Intellectual property protection
0,25
ZAL
Wykład
2
Safety and hygiene at work
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language II. 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Physical education
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Functional analysis
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Algebra II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Half-year practical training - mathematics- high school
1
ZAL
Ćwiczenia
15
Half-year practical training - mathematics- junior high school
1
ZAL
Ćwiczenia
15
Teaching methods of mathematics II (the third and fourth stage of education)
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 1
2,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Specialized lecture 2
2,5
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Professional practice
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
0
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Advanced numerical methods
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Subject to be choosen 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
IV - Specjalnościowych
Differential geometry II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Subject to be choosen 2
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Subject to be choosen 3
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Theoretical physics
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 2
4
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
Specialized lecture 3
2,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Mathematical logic
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 3
4
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Diploma Thesis
20
ZAL
Ćwiczenia
0
SUMA
30,0