Algebra II

2019L

Kod przedmiotu2320S2-AL2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Browkin Jerzy, Wybrane zagadnienia algebry, PWN Warszawa, 1968 2) Bryński Maciej, Elementy teorii Galois, Alfa Warszawa, 1985 3) Białynicki-Birula Andrzej, Algebra, PWN Warszawa, 1971
Literatura uzupełniająca
Uwagi