Complex analysis

2019Z

Kod przedmiotu2320S2-COAN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) F. Leja, Funkcje zespolone, PWN, 2006 2) B.W. Szabat, Wstęp do analizy zespolonej, PWN, 1974 3) W. Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona, PWN, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi