Functional analysis

2019L

Kod przedmiotu2320S2-FUAN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Rudin, Analiza funkcjonalna, PWN, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi