Psychology (the 3-rd and the 4-th stage of education)

2019Z

Kod przedmiotu2320S2-PSYCH
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi