Specialized lecture 1

2019Z

Kod przedmiotu2320S2-SLEC1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona
Wymagania wstępneZnajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstaw algebry oraz analizy zespolonej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPodstawy geometrycznej teorii funkcji. Klasa funkcji jednolistnych analitycznych, klasa funkcji jednolistnych meromorficznych i ich własności. Wybrane podklasy funkcji jednolistnych: funkcje gwiaździste, wypukłe, prawiewypukłe.
Cel kształceniaWprowadzenie w wybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji.
Literatura podstawowa1) W. Goodman, Univalent functions, Polygonal Pub House, 1983 2) W. Duren, Univalent functions, t. I, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi-