Specialized lecture 2

2019L

Kod przedmiotu2320S2-SLEC2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona
Wymagania wstępneZnajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstaw algebry oraz analizy zespolonej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówWybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji. Problemy ekstremalne w klasie funkcji jednolistnych i jej podklasach.
Cel kształceniaPoszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień geometrycznej teorii funkcji jednolistnych. Zagadnienia ekstremalne.
Literatura podstawowa1) W. Goodman, Univalent funtions, Polygonal Pub House, 1983 2) W. Duren, Univalent funtions, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi-