Specialized lecture 3

2020Z

Kod przedmiotu2320S2-SLEC3
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona
Wymagania wstępneZnajomość podstaw analizy matematycznej oraz podstaw algebry oraz analizy zespolonej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówTeoria podporządkowania funkcji analitycznych.
Cel kształceniaDoskonalenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień geometrycznej teorii funkcji jednolistnych
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-