Seminar for the master's degree 1

2019L

Kod przedmiotu2320S2-SMD1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona,
Wymagania wstępneZakres wiedzy podstawowej zdobytej w trakcie studiów pierwszego stopnia
Opis ćwiczeń- Ćwiczenia mają charakter informacyjno-seminaryjny. Rok I poświęcony jest usystematyzowaniu wcześniej nabytej wiedzy niezbędnej do realizacji pracy magisterskiej. W szczególności omówione zostaną następujące tematy: podstawy geometrycznej teorii funkcji.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium na roku I jest usystematyzowanie wiedzy zdobytej w trakcie całych studiów
Literatura podstawowa1) M. Spivak, Calculus On Manifolds, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-