Seminar for the master's degree 2

2020Z

Kod przedmiotu2320S2-SMD2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceAnaliza matematyczna, Algebra, Analiza zespolona,
Wymagania wstępneZakres wiedzy podstawowej zdobytej w trakcie studiów pierwszego stopnia
Opis ćwiczeń- Ćwiczenia mają charakter informacyjno-seminaryjny. Rok II poświęcony jest usystematyzowaniu wcześniej nabytej wiedzy niezbędnej do realizacji pracy magisterskiej. W szczególności omówione zostaną następujące tematy: zagadnienia z teorii funkcji jednolistnych, wybranych podklas funkcji jednolistnych (zagadnienia współczynnikowe, problemy geometryczne)
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem seminarium na roku II jest usystematyzowanie wiedzy zdobytej w trakcie całych studiów oraz przygotowanie się do egzaminu magisterskiego
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-