Seminar for the master's degree 3

2020L

Kod przedmiotu2320S2-SMD3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi