Diploma Thesis

2020L

Kod przedmiotu2320S2-SPTH
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWybrane przedmioty z semestrów wcześniejszych, w zaleśności od tematyki pracy
Wymagania wstępneWiadomości zdobyte w toku studiów.
Opis ćwiczeńTematykę pracy dyplomowej określa promotor.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCel: napisanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami pisania prac w dziedzinie.
Literatura podstawowa1) różni, podaje prowadzący, różne, różne
Literatura uzupełniająca1) różni, wyd. różne, podaje prowadzący, różner., tom
Uwagibrak