Theoretical physics

2020Z

Kod przedmiotu2320S2-THPH
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanaliza matematyczna, algebra liniowa
Wymagania wstępnefizyka ogólna
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań z mechaniki teoretycznej, kinematyki i dynamiki relatywistycznej oraz mechaniki kwantowej.
Opis wykładówI. Mechanika teoretyczna: elementy geometrii różniczkowej, równania ruchu Lagrange'a; twierdzenie Noether i prawa zachowania: energii, pędu i momentu pędu; ruch cząstki w polu centralnym; drgania harmoniczne. II. Czasoprzestrzeń Minkowskiego, mechanika relatywistyczna cząstki i elementy elektrodynamiki klasycznej. III. Mechanika kwantowa: trudności fizyki klasycznej w przypadku zjawisk mikroskopowych; fale de Broglie’a, dualizm cząstkowo-falowy; operatory liniowe hermitowskie i ich właściwości; operatory pędu, momentu pędu i Hamiltona; równanie Schrödingera, stany stacjonarne i poziomy energetyczne; liniowy oscylator harmoniczny, atom wodoru.
Cel kształcenia1. Poznanie podstawowych zasad fizycznego opisu świata (zasada najmniejszego działania, zasada względności, matematyczne podstawy mechaniki kwantowej) i ich zastosowania; 2. wyrobienie umiejętności jakościowej i ilościowej analizy zjawisk fizycznych; 3. kształcenie poprawnego formułowania praw fizycznych oraz ich interpretacji.
Literatura podstawowa1) L. D. Landau, E. M. Lifszyc, Krótki kurs fizyki teoretycznej, Mechanika, Elektrodynamika, t. 1, PWN Warszawa, 1976
Literatura uzupełniająca
Uwagi