Teaching mathematics - second degree studies full time

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language II. 1
2
Specialized workshop of mathematical English
2
II - Podstawowe
Complex analysis
4
Mathematical analysis II
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogy (the 3-rd and the 4-th stage of education)
2,5
Psychological-pedagogical practical training
2
Psychology (the 3-rd and the 4-th stage of education)
2,5
Topology II
5
V - Specjalizacyjne
Specialized lecture 1
2,5
VII - Inne
Ergonomics
0,25
Etiquette
0,5
Intellectual property protection
0,25
Safety and hygiene at work
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign language II. 2
2
Physical education
1
II - Podstawowe
Functional analysis
4
III - Kierunkowe
Algebra II
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Teaching methods of mathematics II
6
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 1
2,5
Specialized lecture 2
2,5
VI - Praktyka
Half-year practical training - mathematics- post-primary school
2
Professional practice
6
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Advanced numerical methods
4,5
Subject to be choosen 1
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Differential geometry II
4
Subject to be choosen 2
4
Subject to be choosen 3
6
Theoretical physics
4
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 2
4
Specialized lecture 3
2,5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Mathematical logic
6
V - Specjalizacyjne
Seminar for the master's degree 3
4
VII - Inne
Diploma Thesis
20
SUMA
30,0