Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Matematyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Moduł przedmiotów humanizujących 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
II - Podstawowe
Matematyka elementarna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Algebra liniowa 1
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Analiza matematyczna 1
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Wstęp do logiki i teorii mnogości
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Narzędzia informatyczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Algebra liniowa 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Analiza matematyczna 2
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Fizyka
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Programowanie I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy matematyki bankowej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Algebra 1
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Algorytmy i struktury danych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Analiza matematyczna 3
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
56
4
60
Geometria analityczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Badania operacyjne
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algebra 2
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Bazy danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Geometria
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Równania różniczkowe I
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza portfelowa
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Rachunek prawdopodobieństwa z zastosowaniem w ekonomii
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Zarządzanie projektami
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
SUMA
31,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Pakiet MATLAB
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
45
Topologia I
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Matematyka aktuarialna
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium licencjackie 1
3
ZAL-O
Seminarium
45
Statystyka matematyczna
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Wykład specjalizacyjny 1
3
ZAL-O
Wykład
45
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 3
0
Seminarium licencjackie 2
0
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Wykład specjalizacyjny 2
0
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
0
SUMA
0,0