Ergonomia

Ergonomics

2017Z

Kod przedmiotu2700N1-ERG
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Batogowska , "Podstawy ergonomii", Olsztyn, 1998 2) E. Górska , "Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty.", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) E. Górska, E. Tytyk , "Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy", Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 4) J. Jabłoński , "Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów", Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi