Ochrona własności intelektualnej

Intelelcual property protection

2017Z

Kod przedmiotu2700N1-OWI
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi