Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2017Z

Kod przedmiotu2700NX-MK-BHP
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dziennik Ustaw, Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa, 2005 2) Danuty Koradecka, "Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia", Warszawa, 2006 3) PRM, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, , Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi