Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2017Z

Kod przedmiotu2700NX-MK-BHP
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi